Middelbaar beroepsonderwijs - Onderwijsloket Midden-Brabant

“Je collega’s staan voor je klaar om je te ondersteunen als beginnend docent”

Werken in het middelbaar beroepsonderwijs

Als docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereid je jongvolwassenen voor op het uitoefenen van een beroep. Jouw studenten worden bijvoorbeeld verpleger, automonteur, bakker, beveiliger of evenementenorganisator. Op de arbeidsmarkt spelen medewerkers met een mbo-opleiding een grote rol. Op het mbo zitten niet alleen jongvolwassenen, die vanuit vmbo of havo doorstromen. Ook volwassen studenten, die vaak al werkzaam zijn, volgen een mbo-opleiding. Met deeltijdonderwijs vergroten zij hun (vak)kennis en zijn meestal één dag per week op school.

Werken in een team
Het lesrooster bestaat – naast beroepsgerichte vakken – uit algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en burgerschap. Als docent op het mbo werk je in een team van docenten en instructeurs, die allemaal een bijdrage leveren aan de beroepsvorming van hun student. Een deel van het mbo-onderwijs vindt plaats in leerbedrijven, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Daarnaast bereidt het mbo studenten voor op een vervolgopleiding en wordt aandacht besteed aan goed burgerschap.

Studenten begeleiden
Als docent in het mbo heb je naast lesgeven ook andere taken, bijvoorbeeld als studieloopbaanbegeleider. Je begeleidt je studenten bij het leren; individueel en in groepsverband. Of je begeleidt studenten in de beroepspraktijk met de voorbereiding en uitvoering van hun stage. Het ontwikkelen van lesmateriaal en exameninstrumenten behoort ook tot je taak. Wil je meer weten over de taken of benodigde vaardigheden van een mbo-docent? Lees dan het kwalificatiedossier.

Vakkennis overdragen
Naast de docentfunctie kent het mbo twee andere functies: instructeur en onderwijsassistent. Draag jij graag jouw vakkennis over aan gemotiveerde jongeren die een beroep willen leren? Dan is het middelbaar beroepsonderwijs iets voor jou!

Hoe word ik docent in het middelbaar beroepsonderwijs?

Er zijn twee routes om opgeleid te worden tot docent in het mbo:

  1. Via het behalen van een bachelordiploma bij een hogeschool of universiteit. Dit kan voltijd of in deeltijd en levert een bevoegdheid op.
  2. Door een pedagogisch didactisch getuigschrift te behalen (PDG-traject). Dit is een traject waarbij je werkt en tegelijkertijd leert. Bij het PDG-traject werk je aan je pedagogische en didactische competenties. In combinatie met een geschiktheidsverklaring van een mbo-school, kun je aan het werk op deze school. Een afgeronde hbo-opleiding of aantoonbaar hbo-denkniveau en werkervaring zijn voorwaarden voor toelating.

In de regio Midden-Brabant zijn o.a. de volgende opleidingsmogelijkheden voor een PDG-traject (vooral voor beroepsgerichte vakken):

Wanneer je in het mbo niet als docent, maar als instructeur wilt werken, moet je voldoen aan de bekwaamheidseisen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden met bijbehorende opleidingen in Midden-Brabant:

Kijk hier om meer te weten over de kosten en de subsidies.

De arbeidsmarkt in de regio Midden-Brabant

We hebben jou nodig
Als docent in het mbo bereid je studenten voor op de arbeidsmarkt en leid je hen op tot vakmensen. Vakkrachten die onze maatschappij vormgeven, opbouwen en verzorgen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we jou nodig! De komende jaren is er in de regio Midden-Brabant vraag naar docenten en instructeurs, met name voor de technische vakken (zoals engineering, procesindustrie en installatietechniek). Ook in de gezondheidszorg en bij de ICT-opleidingen hebben we nu en in de toekomst een tekort.

Onmisbare rol
Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen het mbo is de samenwerking tussen de verschillende functies. Naast docenten voor de verschillende vakken, spelen bijvoorbeeld instructeurs, teamleiders, conciërges en onderwijsondersteuners een onmisbare rol in het onderwijssysteem. Vraag je je af wat je verdient als docent? De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden liggen vast in de cao mbo.

Wil je meer weten over werken in het onderwijs?

Onderwijsloket-icoon

Onderwijsloket 

Het landelijke onderwijsloket is hét online platform met alle informatie over werken in het onderwijs. Het loket beantwoordt al je vragen over routes, functies en praktische zaken.

Mijn-optie-icoon

Oriëntatieactiviteiten

Wil je jezelf oriënteren op een baan in het Midden-Brabantse onderwijs? Ben je benieuwd wat er allemaal voor nodig is om docent te worden? Neem eens een kijkje bij de verschillende oriëntatieactiviteiten die wij organiseren en meld je aan.

Persoonlijk-advies-icoon

Persoonlijk advies 

Heb je interesse in de mogelijkheden, routes, scholen en opleidingen in onze regio? Neem dan contact met ons op.