Samen staan we voor het onderwijs in de regio Midden-Brabant

Het personeelstekort in het onderwijs stelt (ook) de regio Midden-Brabant voor een uitdaging. Diverse onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen in Midden-Brabant werken samen om het tekort aan onderwijspersoneel in de regio terug te dringen.

Samenwerkende partners regionale aanpak personeelstekort Midden-Brabant: