Studiefinanciering en subsidies

Wil jij docent worden? Ontdek dan of je in aanmerking komt voor één van de vele subsidies! Dat maakt de (over)stap naar jouw droombaan in het onderwijs toch een stuk aantrekkelijker en makkelijker!

Bekijk de subsidies

Bekijk de subsidies

Subsidie en studiefinanciering

We verwijzen je graag door naar de pagina van het landelijk onderwijsloket voor een overzicht met alle studiefinancieringen en subsidies.

Bedoeld voor: 
Instructeurs in het mbo, die een associate degree of een bacheloropleiding willen doen.

Aan te vragen door: 
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/instructeursbeurs-mbo.jsp

Bedoeld voor:
Geïnteresseerden (jonger dan 56 jaar) die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding gaan volgen, maar geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de werkgever.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/index.jsp

Bedoeld voor:
wanneer je in het bezit bent van een hbo- of wo-opleiding en een kopopleiding of studie tot 1e graads leraar gaat starten. Je bent jonger dan 30 jaar, als de studiefinanciering ingaat.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/extra-studiefinanciering.jsp

Bedoeld voor:
Degene die een opleiding gaat volgen tot een volledige lesbevoegdheid en zich voor het eerst inschrijft aan een bacheloropleiding of associate degree. De studie is aan een bekostigde hogeschool en zijn door de overheid gefinancierd. De betaling is wettelijk en er hoeft geen instellingscollegegeld te worden betaald. Let op! deze regeling wordt per september 2024 stopgezet.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/recht-op-halvering-collegegeld

Bedoeld voor:
Studenten, zij-instromers of contractanten, die een lerarenopleiding volgen aan hbo of universiteit of hun bevoegdheid halen via een PDG-traject. De school van inschrijving is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling. De aanvrager komt niet meer in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. Afhankelijk van het inkomen (en dat van de partner) kan er een tegemoetkoming worden uitbetaald.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

Bedoeld voor: 
Degene die reeds in het bezit is van een diploma voor een lerarenopleiding (bachelor of master) en een tweede lerarenopleiding gaat starten, maar instellingscollegegeld dient te betalen. Deze student krijgt geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp

Bedoeld voor:
Degene die een aanstelling heeft gevonden bij een onderwijssector (po,vo, mbo of volwassenonderwijs), het geschiktheidsonderzoek heeft afgerond en gaat starten met een zij-instroomtraject of PDG-traject. Deze cursist heeft een afgeronde hbo of wo opleiding.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

Bedoeld voor:
De subsidieregeling is bedoeld voor onderwijsondersteunende personeelsleden die een bekostigde opleiding tot leraar gaan volgen.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijspersoneel-opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs