“Buitengewone handreikingen voor wendbare onderwijsprofessionals”

Het evenement ‘Gewoon Leraar?!’ heeft reeds plaatsgevonden. Inschrijven is dus niet meer mogelijk, maar je kunt er wel informatie over opvragen als je meer over dit onderwerp wil weten. We helpen je graag.

Verruim je blikveld

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden daarvoor 8 handreikingen aan, welke ga jij volgen?
En, Marco Snoek is onze keynote spreker. Mis het niet en meld je aan!

Voor wie?

Het event is vooral bedoeld voor beleidsmakers in het po, vo en mbo. Herken je jezelf in een van onderstaande rollen? Schrijf je dan snel in!

  • Schoolleiders
  • HR-medewerkers
  • Schoolopleiders
  • Teamleiders
  • Werkplekbegeleiders
  • Overige onderwijsprofessionals

Waar en wanneer?

Datum:
woensdag 12 oktober 2022

Tijd:

Inloop vanaf 08.30 uur, programma van 09.00 – 12.30 uur

Locatie:
Lochal Tilburg. De LocHal is groot, kijk hier hoe je snel de juiste ruimte vindt

Dit is het programma

08.30 – 09.00 uur : Inloop met koffie en thee
09.00 – 09.10 uur : Plenaire opening in de Glazen Zaal
09.10 – 10.00 uur : Keynote
10.00 – 10.10 uur : Programmawisseling
10.10 – 11.00 uur : Handreiking I*
11.00 – 11.10 uur : Programmawisseling
11.10 – 12.00 uur : Handreiking II*
12.00 – 12.30 uur : Plenaire afsluiting in de Glazen Zaal

*De handreikingen zijn in de ruimtes rondom de Glazen Zaal. Bij je inschrijving  kies je twee van de acht handreikingen die je bij wil wonen.

Niet met lege handen naar huis
Je gaat natuurlijk sowieso met veel praktische tips en informatie naar huis. Maar dat is nog niet alles. Na afloop krijg je een leuke goodiebag mee, onder meer gevuld met een kortingsbon voor het bestellen van de loopbaanboks en een praktische waaier met alle handreikingen overzichtelijk bij elkaar.

Dit kun je verwachten

Keynote | Marco Snoek (‘Eens docent-altijd docent?’)
Marco is als lector Leren & Innoveren, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dit lectoraat houdt Marco zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Tijdens deze keynote gaat Marco in op de uitdrukking: ‘Eens docent, altijd docent?’. Vanuit een positieve, maar vooral rijke en veelvormige kijk op het beroep introduceert Marco het loopbaanwiel. Dit wiel geeft een waaier aan mogelijkheden voor: verdieping, specialisatie, verbreding en verdere groei van leraren.

“Het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw mentaal model van het leraarschap is een uitdaging”

Handreikingen voor behoud en ontwikkeling van je docenten
We bieden tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?

Welke 2 handreikingen kies jij om bij te wonen?

Handreiking A
Loopbaanpaden, de loopbaanboks
Maak op een interactieve wijze kennis met de loopbaanboks en haar toepassingsmogelijkheden. Vragen, stellingen en verrassingsinterventies geven een inkijk in de loopbaanmogelijkheden voor onderwijsprofessionals. De tool, geïnspireerd op het loopbaanwiel van Marco Snoek, levert een bijdrage aan het ‘brede’ gesprek binnen de school over professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

Handreiking B
Hybride docentschap
Een hybride docent is werkzaam binnen en buiten het onderwijs. De hybride docent combineert twee banen om beide werelden te verbinden en te versterken. In deze handreiking zoomen we in op de beweegredenen en meerwaarde van de hybride docent. Het werken in deze twee werelden kent zes doorslaggevende succesfactoren. We verkennen samen deze succesfactoren om te kijken hoe we de hybride docent een plek geven binnen onze organisaties.

Handreiking C
Carrièreswitchers: van Onderzoek naar Actie
Het onderwijs (zowel mbo als AVO) ziet steeds meer in hoe aantrekkelijk een carrièreswitcher is. Tegelijkertijd zien ook carrièreswitchers in toenemende mate de mogelijkheden in het onderwijs. Maar: wie is die carrièreswitcher? Wat drijft hem en wat heeft hij nodig? Wat boeit en bindt hem aan het onderwijs? Wat kunnen lerarenopleidingen en scholenveld voor hem betekenen en wat vraagt dit van ons? In een rondetafelgesprek verbinden we samen met de deelnemers onderzoeksresultaten aan actieplannen.

Handreiking D
Statushouders
Minister Wiersma spreekt over onconventionele oplossingen om het lerarentekort terug te dringen. Bevoegd verklaarde docentvluchtelingen voor de klas krijgen is er daar een van. We hebben het dan over statushouders, die in hun thuisland leraar waren. Zij kunnen snel met de Nederlandse taal aan de slag om daarna te werken als onderwijsassistent op onze scholen. In de regio Midden-Brabant gebeurt dit al! In deze handreiking maken we kennis met het Maurickcollege in Vught en een docentvluchteling uit Turkije, die bij hen werkt.

Handreiking E
Nieuw personeel (inductie)
Wat kun je als school doen om nieuwe collega’s zich thuis te laten voelen en hen voor jouw school te behouden? Wat brengen de nieuwe collega’s mee aan kwaliteiten en ervaring? Welke vragen en behoeftes hebben zij en hoe begeleid je hen op maat? In deze handreiking vergelijk én beoordeel je het inductiebeleid op jouw school aan de hand van de Handreiking Zeeuws Inductiebeleid. Ten slotte maken we de vertaalslag van papier (beleid) naar de concrete uitvoering in de weerbarstige praktijk.

Handreiking F
De leraar van vandaag en morgen
Het onderwijs van nu én de toekomst vraagt om flexibele en weerbare leraren. Zij helpen jongeren dagelijks zich voor te bereiden op een steeds veranderende samenleving. Wellicht een open deur, maar hoe bereiden we ons voor op een samenleving die we nog niet kennen? Met beroepen waar we nu nog geen weet van hebben. En waar vertrouwde beroepen misschien niet meer bestaan? Wat zijn goede voorbeelden van vernieuwende scholen en wat leren we van ze? Wat voor leraren zoeken deze scholen en hoe spelen de lerarenopleidingen hierop in?

Handreiking G
Van preventie naar urgentie
Door het te verwachten lerarentekort in het po zijn diverse initiatieven ontstaan. Doel is om op een snelle, efficiënte manier nieuwe leerkrachten aan te trekken en op te leiden tot kwalitatief goede leerkrachten. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bij het proces tot het opleiden van zij-instromers. In dit tafelgesprek geven we helderheid over de rol en verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zij-instromers in het zij-instroomtraject binnen T-PrimaiR. Maar we horen ook graag van de professionals wat ze missen of willen toevoegen aan het zij-instroomtraject.

Handreiking H
(regionale) Strategische personeelsplanning
De onderwijssector worstelt met het fenomeen strategische personeelsplanning (SPP). De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste kwaliteiten, op de juiste plek tegen de juiste kosten. De gegevens uit SPP leveren veel op voor de school, de medewerkers en last but not least de leerlingen. Het is cruciaal dat schoolleider, teamleiders en HR in gezamenlijkheid iets met SPP doen. Iedereen binnen een school moet geloven in de meerwaarde van SPP. In deze handreiking leer je meer over (de mogelijkheden van) SPP.